Hooldekeskusesse saabumine

HAIGUSNÄHTUDEGA PALUME OMA LÄHEDASI MITTE KÜLASTADA.

Hooldajate tel.nr5560 4303 

HOIAME OMA LÄHEDASI!

Alates 15.07-30.09.2024 toimub meie majas küttesüsteemi radiaatorite vahetus. Peale seda on meil uued radiaatorid ja kõikides tubades reguleeritav soojus.  Palume eelseisval ajal ebameeldivuste pärast vabandust. 


Pakume ka intervallteenust (lühiajalist tähtajalist üldhooldusteenust).


Avalduse palume saata e-kirja teel e-posti aadressile: paunkyla@hooldekeskus.ee
Lisainfo tel. 5562 0133
Avalduse hooldekodusse paigutamiseks leiad siit
Juhul kui avalduse  leht ei avane, siis vajutada  hiirel parem klahv ning valida “Open link in new tab”


HOOLDEKESKUSESSE VASTUVÕTMISEL VAJALIKUD DOKUMENDID:
Pereliikme paigutamisel:
1. pere, sugulase, eestkostja või isiku kirjalik avaldus;
2. paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;
3. paigutaja isikut tõendava dokumendi koopia, kui paigutaja on hoolduslepingu osapool (tasuja või osaline tasuja);
4. väljavõte perearstilt:
– paigutatava haigusloost/ambulatoorsest kaardist:
– kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;
– raviskeemist;
5. eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri;
6. paigutatava isiku elukohajärgse omavalitsuse korraldus hooldekeskusesse paigutamise ja hoolduskulude osaluse katmise kohta, milles näidatakse ära ka paigutatava isiku pensioni suurus ja kulutusteks jäetav summa.

7. Kohaliku omavalitsuse poolt teostatud hinnang hooldusvajaduse kohta.

Omavalitsuse suunamisel:
1. paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;
2. omavalitsuse kirjalik suunamine või omavalitsuse kirjalik korraldus;
3. väljavõte perearstilt:
– paigutatava haigusloost/ambulatoorsest kaardist:
– kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;
– raviskeemist;
6. korraldus hooldekeskusesse paigutamise ja hoolduskulude osaluse katmise kohta, milles näidatakse ära ka paigutatava isiku pensioni suurus ja kulutusteks jäetav summa;
7. eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri;
8. omavalitsuse kirjalik hinnang hooldusvajaduse kohta;
9. Covid PCR-testi negatiivne tulemus.

HOOLDEKESKUSESSE VASTUVÕTMINE:
Ootame uusi hoolealuseid E – R kel 9.00 – 16.00 ja kokkuleppeliselt L,P.
Juhul, kui Teil ei ole võimalik hooldekeskusesse tulle kokkulepitud ajal ja päeval palume sellest koheselt teavitada hooldekeskuse hooldusjuhti tel: 5562 0133

Hooldekeskusesse saabumisel informeeri Hooldekeskuse personali paigutatava isiku:
– kasutatavatest ravimitest;
– ravimallergiast;
– kaasnevatest haigustest;
– abivahendite kasutamisest;
– südame stimulaatori olemasolust.

Hooldekeskuse kohustused seoses teenuse osutamisega algavad alates kliendi teenuse osutamiseks lepingu sõlmimisest.

Kliendi paigutamine tuppa toimub vastavalt kliendi tervislikule seisundile, erivajadusele, eale, soole ja olemasolevatele võimalustele.

Hooldekeskusesse ei võeta inimest, kellel on:
– rasked vaimsed probleemid;
– alkoholi või sõltuvusprobleemid;
– tuberkuloosi diagnoos;
– agressiivsusega dementsus;
– isikud, kes võivad lahkuda omavoliliselt hooldekodust.