Teenused ja hinnad

Paunküla Hooldekeskus pakub nii üldhooldusteenust, kui erihoolekandeteenust.

Samuti pakume intervallteenust (lühiajalist tähtajalist üldhooldusteenust).


Hoolealuste meeleheaks ja väärikaks Hooldekeskuses viibimiseks, käib kohapeal mitmeid lisateenuseid.

ERIHOOLDUSTEENUS
MTÜ Paunküla Hooldekeskus on sõlminud Sotsiaalkindlustusametiga  halduslepingu, mille kohaselt osutab MTÜ Paunküla Hooldekeskus suunatud erihoolduklientidele alljärgnevaid erihooldusteenuseid:
* igapäevaelu toetamise teenus   – 10 kohta;
* toetatud elamise teenus            – 10 kohta.
Erihooldusteenusteenuse klientidega tegeleb tegevusjuhendaja Katrin Lille.

ÜLDHOOLDUSTEENUS
Peamajas on üldhooldusteenuseks 68 kohta.
Tegelustoad töötavad E-R kell 8.00-16.00 ning päevi aitavad sisustada tegevusjuhendajad
Taimi Sulõnd ja Kairiti Sulõnd.
Toimuvad tähtpäevade (sünnipäevad, pühad) tähistamised, jumalateenistused ja erinevad kontserdid.

Koduõde on majas E-R 8.00-16.00
Ravimeid manustab koduõde vastavalt hooldekeskust teenindava perearsti või eriarstide ravimiskeemidele.
Vältimatu abi  osutab kiirabi, kelle kutsub kohale Hooldekeskuse koduõde või personal.
Perearst või perearsti-õde käivad kohapeal korra nädalas.
Vajadusel suunab Hooldekeskust teenindav perearst hoolealuse haiglaravile Tallinnasse, Paidesse või Raplasse.
Hambaravi osutatakse Ardu perearsti keskuses ja Kose Hambaravi OÜ kabinetis eelregistreerimise teel, mida korraldab hooldekeskuse koduõde.

 

Hinnakiri alates 01.07.2023

I hooldusaste 1220,00 €

Hind koosneb kahest osast:

Hoolduskulud (KOV osalus) 580,00€

Muud teenusega seotud kulud 640,00€

 • Majutus
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Tegevusjuhendaja teenus
 • Ühisüritustel osalemine
 • Igakülgne abi hügieenitoimingutel
 • Igakülgne abi ravimite manustamisel
 • Toitlustus 4 korda päevas
 • Ruumide korrashoid
 • Pesu pesemine
 • Hooldusvahendid ja materjalid
 • Invaabivahendid 
 • Üldkulud

Teenus sobib klientidele, kelle igapäevatoimingud ja tegevused vajavad osalist abi ja tuge (abi liikumisel, muu abi päevasel ajal).

 

II hooldusaste 1300,00€

Hind koosneb kahest osast:

Hoolduskulud (KOV osalus) 580,00€

Muud teenusega seotud kulud 720,00€

 • Majutus
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Tegevusjuhendaja teenus
 • Ühisüritustel osalemine
 • Igakülgne abi hügieenitoimingutel
 • Igakülgne abi ravimite manustamisel
 • Toitlustus 4 korda päevas
 • Ruumide korrashoid
 • Pesu pesemine
 • Hooldusvahendid ja materjalid
 • Mähkmed, imavlinad
 • Invaabivahendid
 • Üldkulud         

Teenus sobib klientidele, kelle igapäevatoimingud ja tegevused vajavad ööpäevaringset kõrvalabi ja järelvalvet.

 

III hooldusaste 1360,00€

Hind koosneb kahest osast:

Hoolduskulud (KOV osalus)  580,00€

Muud teenusega seotud kulud 780,00€

 • Majutus
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Tegevusjuhendaja teenus
 • Ühisüritustel osalemine
 • Igakülgne abi hügieenitoimingutel
 • Igakülgne abi ravimite manustamisel
 • Toitlustus 4 korda päevas
 • Ruumide korrashoid
 • Pesu pesemine
 • Hooldusvahendid ja materjalid
 • Mähkmed
 • Spetsiifilised hooldustooted voodihaige hooldamiseks
 • Invaabivahendid
 • Üldkulud         

Teenus sobib klientidele, kes on lamajad ja sügava dementsusega.

Ühekohaline tuba 1400,00€

Intervallhooldus 49,00€ päev

 

Hoolduskulude arvestusse lähevad hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate, abihooldustöötajate ja hooldusjuhi  järgmised kulud:

1) tööjõukulud (koos maksudega);
2) tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
3) tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
4) koolituse ja supervisiooni kulud.

Kõikidele hooldusastme hindadele lisanduvad ravimite hinnad.

Eritransport haiglasse ja haiglast tagasi, eriarsti jurde.

TASULISED LISATEENUSED

Eraldi tasu eest käivad Hooldekeskuses teenust osutamas:
* juuksur (10€ lõikus); 

* juuksur + habe (15€ lõikus)

* pediküür (18€) ja maniküür (18€/);

Hooldekeskuselt on võimalik tellida transporditeenust (1€/km) eriarsti juurde minekuks või avalike teenuste tarbimiseks.